Our Blog

Duurzaamheidsrapportage verplicht voor jouw onderneming?


Read more

Update van de limitatieve technologielijst | Ecologiepremie+ (EP+)

Wilt u graag ecologie-investeringen uitvoeren in uw onderneming, maar heeft u financiële steun nodig? Doe dan beroep op de  ecologiepremie+. Bekijk zeker in de recent aangepaste limitatieve technologielijst of u in aanmerking komt.

Read more

Vermijd grondwaterproblemen. Maak gebruik van peil- of debietsregistraties

Springt u verstandig om met uw grondwater door gebruik te maken van peilputten? Maar klopt het aantal peilputten en de plaatsen ervan? En wat met de registraties? 

Read more